Jobopslag: Souschef til Kulturskolen

Kulturskolen Hedensted søger en organiseret og udviklingorienteret souschef pr. 1. oktober 2020.

Om jobbet

Vil du være med til at udvikle Kulturskolens tilbud i en kommune med fokus på at udvikle kulturlivet i samarbejdende og nytænkende fællesskaber?

Kulturskolen bidrager til at skabe nye generationer af kreative børn og unge, der aktivt bidrager til kommunens lokale kulturliv.
Undervisningen i Kulturskolen er funderet i sociale fællesskaber og bygget op omkring kreativt skabende elementer.

Vi er en del af afdelingen Kultur & Fritid, og sammen med Hedensted Bibliotekerne med til at udvikle kulturtilbud til alle i hele kommunen.
En vigtig opgave bliver at fortsætte udviklingen af Kulturskolen til en synlig, udadvendt og relevant kulturinstitution. En udvikling, der skal udspringe af et bredt samarbejde med andre fagområder og aktører om kulturelle oplevelser og udviklingsprojekter.
Vi tror på, at kultur skabes bedst i fællesskab med de mange engagerede institutioner, foreninger og borgere, der er i Hedensted Kommune.

Dine ansvarsområder bliver

 • Projektleder
 • Stedfortræder for lederen
 • Sæsonplanlægning
 • Skemalægning
 • Samarbejde med lederen om den pædagogiske udvikling
 • Ansvarlig for nogle specifikke fagområder
 • Koncerter og arrangementer

Din profil

Vi søger en souschef der

 • er udviklingsorienteret
 • har højt humør og et åbent mindset
 • kan organisere og uddelegere
 • har relevant undervisningserfaring
 • selvstændigt kan gennemføre projekter
 • kan deltage i den pædagogiske udvikling
 • kan formidle og samarbejde

Derfor skal du vælge os

I Hedensted Kommune er alle afstande korte: Mellem borgere og politikere, mellem ledere og
medarbejdere og mellem ansatte og politikere. Kulturen er præget af lyst og mod til i fællesskab at
søge og afprøve nye veje og måder at løse vores opgaver på. Der er meget få regler og
retningslinjer og ikke alt er defineret og fastlagt på forhånd i Hedensted Kommune. Du får med andre ord mulighed for at være et sted, hvor der ikke er langt fra ord til handling.
Du kan læse mere om Hedensted Kommune, vores værdier og arbejdsgrundlag her:
www.hedensted.dk/om-kommunen

Vi tilbyder

 • et sundt arbejdsmiljø med højt til loftet
 • en kreativ arbejdsplads med plads til nye initiativer
 • engagerede kolleger
 • glæden ved i perioder at arbejde intensivt
 • stor indflydelse på den overordnede kurs

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat med en fuldtidsmedarbejder med 30% til ledelse og 70% til undervisning.
Tiltrædelse 1. oktober 2020
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om Kulturskolen findes her på hjemmesiden, se gerne fanen "Om Kulturskolen", eller kontakt kulturskoleleder Allan Morell på allan.morell@hedensted.dk eller tlf. 2360 3868(ferie i uge 29 og 30)

Ansøgning

Stillingen skal søges digitalt via kommunens jobside.
Ansøgningsfrist tirsdag den 12. august 2020.
1. samtalerunde den 21. august
2. samtalerunde den 25. august
Mellem 1. og 2. ansættelsesrunde gennemfører HR-afdelingen tests

Klik her for at gå til kommunens ansøgningsportal

Om os

Kulturskolen Hedensted er en nylig sammenlagt kulturinstitution med undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Der er i alt 25 medarbejdere i Kulturskolen, herunder en leder og en administrativ medarbejder. Vi er decentral med undervisning på 15 skoler i kommunen.
Administration ligger sammen med Kultur & Fritid i Uldum, men i starten af 2021 flytter vi til et nyt, moderne administrationshus i Tørring.
Kulturskolen udvikler samvær, samarbejde, sammenspil og samskabelse - med elevernes musikalske, kreative, sociale og læringsmæssige udvikling som pejlemærker.