Regler

Vilkår for tilmelding til Musikskolen

Bindende tilmelding
Du tilmelder dig Musikskolen for en sæson ad gangen. 

Tilmelding til Babyrytmik og Musik og Leg er efter holdets opstart bindende for hele forløbet.

Ønsker du at udmelde dig inden opstart, skal det ske senest fredag i ugen før du skulle være startet op. Herefter er du bundet af betaling på minimum én rate. Det er muligt at udmelde sig efter henholdsvis 1. og 2. rate. Se tidsfristerne herunder.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt (gerne pr. mail) til musikskolens kontor.

  • Udmeldelse modtaget senest fredag i uge 33: Ingen betaling.
  • Udmeldelse modtaget senest 1. oktober: 1. rate betales. Undervisning frem til 1. november.
  • Udmeldelse modtaget senest 1. februar: 1. og 2. rate betales. Undervisning frem til 15. februar.
  • Udmeldelse efter 1. februar: alle 3 rater betales.


Omlægning af undervisning
Der kan i løbet af sæsonen ske omlægning af undervisningen, bl.a. til fællesundervisning med andre elever.

Afbud og aflysninger
Du skal melde afbud til læreren, hvis du er syg eller af anden grund ikke kan komme til spil. Vi beder om, at eleverne ikke møder frem, hvis de er syge! De risikerer at smitte lærerne og derved betyde aflysninger for mange. Er man fraværende fra skole pga. sygdom bør man også melde fra til musikskoleundervisningen. 

Aflyser læreren undervisningen, får du besked så tidligt som muligt via SMS til de oplyste mobilnumre. Husk derfor altid at opdatere dine oplysninger på www.speedadmin.dk.

Ved mere end 3 aflysninger fra Musikskolens side i en sæson nedsættes betalingen, eller undervisningen afvikles på et senere tidspunkt. 

Ved mere end 1 aflysning fra Musikskolens side i et forløb i Babyrytmik eller Musik og Leg nedsættes betalingen, eller undervisningen afvikles på et senere tidspunkt. 

Noder 
Der må påregnes udgifter til indkøb af noder.

Billeder og video
Der bliver ind i mellem taget billeder og små videoklip af eleverne ved de forskellige koncerter og andre arrangementer. Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billede- og lydmateriale på Musikskolens hjemmeside, på vores facebookprofil, i vores folder m.m., med mindre andet aftales med Musikskolens ledelse. Man kan til enhver tid bede om at få fjernet materiale, man er med på, fra hjemmeside og facebook.

Adresselister
Der uddeles ind i mellem adresselister til deltagerne på de enkelte hold og arrangementer til brug for at arrangere fælleskørsel og musiklegeaftaler m.m. Ved tilmelding accepterer du at vi deler oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger med de andre på holdet. Giv kontoret besked, hvis du ikke ønsker dine oplysninger på adresselisterne.

Kørsel
Ved tilmelding accepterer man, at Musikskolens personale må fragte elever i egne biler i forbindelse med Musikskolens aktiviteter og arrangementer.

Venteliste
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis vi ikke har mulighed for at tilbyde plads til alle, vil de sidst registrerede blive sat på venteliste, og evt. blive tilbudt en plads senere. Vi kan desværre ikke garantere alle en plads, selv om tilmeldingsfristen overholdes. Ventelisteelever vil få fortrinsret frem for nytilmeldte ved ny sæson.

Orlov
Du kan som elev i Musikskolen søge orlov et år, hvir du f.eks. skal på efterskole, og ønsker at bevare din mulighed for en plads i Musikskolen i den efterfølgende sæson. Send en mail til Musikskolens kontor, hvis du ønsker at søge orlov.

Elever bosiddende i andre kommuner
Musikskolens pladser tilbydes først elever fra Hedensted kommune.  Elever bosiddende i andre kommuner opkræves dobbelt takst. Undtaget er børn og unge fra andre kommuner, der går i skole i Hedensted Kommune, på f.eks. folkeskole, efterskole eller gymnasium. Disse elever optages i Musikskolen på lige vilkår med elever bosiddende i Hedensted Kommune.

Børn med særlige behov
Hvis du ønsker at tilmelde et barn med et fysisk eller psykisk handicap, kontakt da venligst Musikskolens kontor for særlig hensyntagende undervisning.

Manglende betaling
Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og fra at blive optaget i ny sæson.

Personoplysninger
Personoplysninger du giver ved tilmelding til Musikskolen gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.