Undervisningstilbud og fag

Her kan du finde alle de undervisningstilbud musikskolen har.

Der er tilbud til alle aldre, også til de yngste børn og til voksne.

Når du tilmelder dig musikskolen har du mange forskellige muligheder for holdundervisning eller instrumentalundervisning.

Det er en stor glæde og inspirerende at gå til musik sammen med andre, og det er derfor en del af undervisningen at eleverne spiller sammen.

Tilmelder du dig soloundervisning er det derfor vigtigt at vide, at nogle af solotimerne kan blive omlagt til fællestimer med andre elever.

Samspillet og samværet er et vigtigt element i musikuddannelsen på Musikskolen, derfor er der på nogle skoler faste fællestimer for instrumentalelever.